تبلیغات
رنگاوارنگ از همه رنگ - گل عشق تو دل مرده ما زنده نمود
شنبه 14 دی 1387

گل عشق تو دل مرده ما زنده نمود

   نوشته شده توسط: gharibe ashena    

گل عشق تو دل مرده ما زنده نمود

جغد شب سایه ز روی گل مهتاب زدود

غنچه زرد گل مهر به شامم رخ زد

مرغ صد رنگ بهار به شب سرد دلم پر بگشود

آفتابم تابید ، آسمان پیدا شد

چه چه بلبلكان، زوزه ارباب سیاهی بربود

بانوی دلبر امید به آغوشم گرما بخشید

روزها جام شراب و مه شب با من بود

خانه ام روشن بود

دل من با نفس باد صبا همدم بود

غم به كاشانه ما راه نداشت

گل من در بر من تا به سحر می‌آسود

دست او مرحم كابوس شب هنگامم بود

تن او رود  و تنم بستر رود

لب او آتش بی رحم نیستانم بود

خم ابرو كمان و مژگان تیرش بود

دل دیوانه ما كودك آرامی بود

تیر او كودك قلب كوچكم در سر بود