تبلیغات
رنگاوارنگ از همه رنگ - تولدی دیگر
شنبه 2 خرداد 1388

تولدی دیگر

   نوشته شده توسط: gharibe ashena    نوع مطلب :عاشقانه ،

همه هستی من آیه تاریكیست

كه ترا در خود تكرار كنان

بهسحر گاه شگفتی ها و رستن های ابدی

                                                      خواهد برد.

من در این آیه ترا اه كشیدم ، اه

من در این آیه ترا

به درخت و آب و آتش پیوند زدم

زندگی شاید

یك خیابان درازست كه هر روز زنی

با زنبیلی از آن می گذرد

زندگی شاید

ریسمانیست كه مردی با آن خود را از

                                                   شاخه می آویزد.

زندگی شاید طفللیست كه از مدرسه بر می گردد.

زندگی شاید افروختن سیگاری باشد، در

فاصله ی رخوتناك دو هماغوشی

 

یا عبور گیج رهگذری باشد

كه كلاه از سر بر می دارد

وبه یك رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی

می گوید صبح بخیر